วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

การปลูกในไร่ การปลูกในไร่
1.การเลือกดินที่จะทำการปลูก
            1.ควรเลือกดินร่วนปนทราย
            2.ระบายน้ำดี
            3.ไร่ปลูกอยู่ใกล้แหล่งน้ำ
2.การเลือกพันธุ์ยาสูบและช่วงเวลาปลูก ที่เหมาะกับประเทศไทย
            ควรเลือกพันธุ์ เวอร์จิเนีย เพราะจะต้านทานโรคได้ดีกว่าและได้ผลผลิตดี คุณภาพดี ดูแลรักษาง่าย ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การปลูกคือตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึเดือนตุลาคม
3.การเตรียมดิน
            จะต้องไถด้วยกระทะไถหัวหมู เพื่อให้ลึก 25-30 ซม. ประมาณ 1-2 ครั้งตากแดดไว้ 10-15 วัน แล้วยกแปลงคู่ให้หลังแปลงกว้าง 1.8 ม. สูง 20-30 ซม. ปรับหน้าดินสม่ำเสมอกันให้ร่องน้ำกว้าง 0.5 ม.
4.การปลูก
            กำหนดให้ระยะห่างระหว่างแถว 120 ซม.ระยะห่างระหว่างต้น 60-70 ซม. ในพื้นที่ 1 ไร่ สมารถปลูกได้ 2,200 ต้น
5.การใช้ปุ๋ย
            ใช้ปุ๋ยสูตร 4 – 16 – 24 + 4 Mgo + 0.5 Borax
6.การพรวนดิน
            เพื่อกำจัดวัชพืชและทำให้ดินร่วนซุยโปร่งมีอากาศถ่ายเท อุ้มน้ำได้ดีกระทำได้ 3 – 4 ครั้ง พร้อมการใส่ปุ๋ย
7.การให้น้ำ
            หลังจากปลูกยาสูบ ระยะ 5-7 วัน ให้น้ำเล็กน้อย ให้ทดน้ำเข้าร่องครั้งแรกเมื่อ ต้นยาสูบได้ 30 วัน หรือหลังจากใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2
            ข้อควรปฏิบัติในการให้น้ำ
            1.อย่าให้น้ำท่วมแปลง
            2.ควรสูบน้ำเข้าทีละร่อง
            3.หลังการใส่ปุ๋ยไม่ควรให้น้ำ
            4.ถ้าฝนตกให้นำน้ำออกจากร่องโดยเร็ว
            ขั้นตอนการตอนยอดและหน่อยาสูบ
            การตอนยอดยาสูบเป็นการเพิ่มผลผลิตทั้งขนาดและคุณภาพใบยาสูบให้มากขึ้นเพราะการตอนยอดตอนหน่อเป็นการตัดธาตุอาหารต่างๆ ที่จะส่งไปเสริมสร้างส่วนต่างๆ ที่เป็นช่อดอกและเมล็ดให้กลับมาเสริมสร้างที่ใบยาสูบแทน
            -การตอนยอดคือ การตัดยอดยาสูบขณะที่กำลังจะออดดอกทิ้งไป เพื่อให้ได้ใบยาสูบที่มีขนาดใหญ่ และหนาขึ้น มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น
            -การตอนหน่อ คือการทำลายหน่อโดยการปลิดทิ้ง หรือการใช้สารเคมีทำลายหน่อ และหยุดการเจริญเติบโตของหน่อยาสูบ
การเก็บเกี่ยวและบ่มใบยาสูบ
การเก็บเกี่ยวใบยาสด
            ใบยาสดบ่มได้ดีที่สุดคือ ใบยาสดที่ไม่อ่อนเกินไป ไม่แก่เกินไป หลังจากตอนยอดได้ 10-15 วัน ก็เก็บใบล่าง 2-3 ใบได้
-หลักการพิจารณาในการเก็บใบยา
            1.ใบยาเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง หรือเขียวอ่อน หรือสีดอกกระดังงา
            2.ก้านใบจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว
            3.เนื้อใบยามีลักษณะสาก
วิธีเก็บใบยา
            1.เก็บแต่ใบที่แก่
            2.เก็บครั้งละ 2 ใบ ต่อต้น เก็บ 5-6 วันครั้ง
            3.ไม่เก็บใบยาที่มีสีเขียวไปบ่ม
วิธีการคัดเลือกใบยาสด
            1.แยกสี เช่น สีเหลือง เหลืองอมเขียว สีกระดังงา
            2.ขนาดของใบยา ความยาวความสั้น
การเตรียมใบยาก่อนเข้าเตาบ่ม มี 2 วิธี
            1.การเสียบใบยาสด
            2.การร้อยใบยาสด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น